ต้องกล้าที่จะมองความจริง แม้ความจริง จะทำร้ายเรา

ต้องกล้าที่จะมองความจริง แม้ความจริง จะทำร้ายเรา