สตาร์เวลล์ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 3 แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม ในโครงการ “ตำรวจภูธรภาค 3

สตาร์เวลล์ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 3 แจกจ่ายอาหาร และ น้ำดื่ม ให้กับ ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในโครงการ “ตำรวจภูธรภาค 3 รวมใจเพิ่มสุข หยุดโควิด 19″

โดยในวันที่ 30 เม.ย. รองประธานฝ่ายบริหาร ตัวแทน ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานฯ กลุ่มบริษัทในเครือ สตาร์เวลล์ ร่วมแจกอาหารจำนวน 200 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม 600 ขวด ฟรี! ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ………………….. โดยประชาชนสามารถมารับแจกอาหารและน้ำดื่มได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 1 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 3 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา