เวลามี เพื่อนจะรู้จักเรา เวลาหมด เราจะรู้จักเพื่อน

เวลามี เพื่อนจะรู้จักเรา เวลาหมด เราจะรู้จักเพื่อน