วันเด็กปีนี้ สตาร์เวลล์จัดให้...

January 11, 2018

 

   “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
บริษัทสตาร์เวลล์บิซิเนส (1998) ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้ให้กับเด็กและเยาวชน

เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจ ให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบ

และมีความไฝ่รู้ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพต่อไปในอนาคต

 

                                                    1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11 จ.นครราชสีมา

                                             1.1  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11 จ.นครราชสีมา

                                                        2. เทศบาลตำบลจอหอ จ.นครราชสีมา

                                                                   3. เทศบาลเมืองนครราชสีมา

                                            4. มณฑลทหารบก ที่ 21 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags