วันเด็กปีนี้ สตาร์เวลล์จัดให้...


“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” บริษัทสตาร์เวลล์บิซิเนส (1998) ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้ให้กับเด็กและเยาวชน

เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจ ให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบ

และมีความไฝ่รู้ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพต่อไปในอนาคต

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11 จ.นครราชสีมา

1.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11 จ.นครราชสีมา

2. เทศบาลตำบลจอหอ จ.นครราชสีมา

3. เทศบาลเมืองนครราชสีมา

4. มณฑลทหารบก ที่ 21 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
สายด่วนบริการ
แจ้งซ่อมและสั่งซื้อผ่านไลน์
เวลาเปิดให้บริการ

Tel: 089-717-7388 

Line id :  @starwell

วันจันทร์ - วันเสาร์ : 08.00 น. - 17.00 น.

ติดต่อเรา / Contact
สำนักงานใหญ่/Head Office
สำนักงานกรุงเทพ /Bangkok Office
connect-logo-glow@2x.png

เลขที่ 499 หมู่ 7 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310  โทร: 044 371 861-3

เลขที่ 75/82 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร: 02 909 8241-2

499 Moo. 7 Rd. Suranarai Connecticut. Joho., Muang Nakhon Ratchasima, 30310

Tel: 044 371 861-3 | Fax: 044-371-861 กด 9

75/82 Romklao Road, Soi 1, Seansab Sub-district, Minburi District, Bangkok 10510

Tel: 02-909-8241-2