รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561

รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561

เป็นรางวัลสำหรับนักบริหารในแต่ละสาขาอาชีพ ที่มีศักยภาพและความสามารถในการบริหาร องค์กรให้ก้าวไกลและเติบใหญ่อย่างมั่นคง

ในโอกาสนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบสและมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

จึงมอบรางวัล นักบริหารดีเด่น ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญมา อิ่มวิเศษ ซึ่งเป็นบุคคลที่ประสบผลสำเร็จ ในการบริหาร สามารถขับเคลื่อนนำพาองค์กรให้มีการเจริญ เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพความเป็นผู้นำ ในการสร้างองค์กรให้เกิดความแข็งแกร่ง พร้อม ทั้งที่มีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เห็นสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ สังคมและสาธารณชนสืบไป

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
สายด่วนบริการ
แจ้งซ่อมและสั่งซื้อผ่านไลน์
เวลาเปิดให้บริการ

Tel: 089-717-7388 

Line id :  @starwell

วันจันทร์ - วันเสาร์ : 08.00 น. - 17.00 น.

ติดต่อเรา / Contact
สำนักงานใหญ่/Head Office
สำนักงานกรุงเทพ /Bangkok Office
connect-logo-glow@2x.png

เลขที่ 499 หมู่ 7 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310  โทร: 044 371 861-3

เลขที่ 75/82 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร: 02 909 8241-2

499 Moo. 7 Rd. Suranarai Connecticut. Joho., Muang Nakhon Ratchasima, 30310

Tel: 044 371 861-3 | Fax: 044-371-861 กด 9

75/82 Romklao Road, Soi 1, Seansab Sub-district, Minburi District, Bangkok 10510

Tel: 02-909-8241-2