บริษัทสตาร์เวลล์ ได้เข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ“โรงงานสีขาว”

บริษัทสตาร์เวลล์ ได้เข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ“โรงงานสีขาว” จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ในครั้งนี้ ในวันที่ 5 พฤษจิกายน 2561 ณ อาคารอิ่มวิเศษทาวเวอร์

ทั้งนี้ โรงงานสีขาว (Drugs Free Workplace) เป็นโครงการที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเพื่อให้นายจ้างและผู้ใช้แรงงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่ขยายเข้าไปใน สถานประกอบกิจการและได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับครอบครัวของนายจ้าง และผู้ใช้แรงงานลดจำนวนผู้ใช้แรงงานที่ติดยาเสพติดให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
สายด่วนบริการ
แจ้งซ่อมและสั่งซื้อผ่านไลน์
เวลาเปิดให้บริการ

Tel: 089-717-7388 

Line id :  @starwell

วันจันทร์ - วันเสาร์ : 08.00 น. - 17.00 น.

ติดต่อเรา / Contact
สำนักงานใหญ่/Head Office
สำนักงานกรุงเทพ /Bangkok Office
connect-logo-glow@2x.png

เลขที่ 499 หมู่ 7 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310  โทร: 044 371 861-3

เลขที่ 75/82 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร: 02 909 8241-2

499 Moo. 7 Rd. Suranarai Connecticut. Joho., Muang Nakhon Ratchasima, 30310

Tel: 044 371 861-3 | Fax: 044-371-861 กด 9

75/82 Romklao Road, Soi 1, Seansab Sub-district, Minburi District, Bangkok 10510

Tel: 02-909-8241-2