ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ

November 12, 2019

 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานกรรมการบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร

โดยคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติแต่งตั้งเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

 

ทั้งนี้นั้นคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามฟอกเงินและยาเสพติด เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 128 ทำหน้าที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags