ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานกรรมการบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร

โดยคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติแต่งตั้งเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้นั้นคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามฟอกเงินและยาเสพติด เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 128 ทำหน้าที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
สายด่วนบริการ
แจ้งซ่อมและสั่งซื้อผ่านไลน์
เวลาเปิดให้บริการ

Tel: 089-717-7388 

Line id :  @starwell

วันจันทร์ - วันเสาร์ : 08.00 น. - 17.00 น.

ติดต่อเรา / Contact
สำนักงานใหญ่/Head Office
สำนักงานกรุงเทพ /Bangkok Office
connect-logo-glow@2x.png

เลขที่ 499 หมู่ 7 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310  โทร: 044 371 861-3

เลขที่ 75/82 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร: 02 909 8241-2

499 Moo. 7 Rd. Suranarai Connecticut. Joho., Muang Nakhon Ratchasima, 30310

Tel: 044 371 861-3 | Fax: 044-371-861 กด 9

75/82 Romklao Road, Soi 1, Seansab Sub-district, Minburi District, Bangkok 10510

Tel: 02-909-8241-2