สตาร์เวลล์ และกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ ส่งมอบกำลังใจ ให้กับญาติผู้เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่ ณ โรง